ADHD bij Senioren,

Hebben de 60 plussers werkelijk last van hun geaardheid?

senior en schildpad

Geschreven september 2012; laatste bewerking augustus 2022

Of is het een marketing van de farmaceutische industrie?Op de website NU.nl las ik in 2012 het volgende verhaal: "ADHD wordt vaak gezien als 'kinderziekte'. Toch kampen ook volwassenen met deze gedragsstoornis."  Uit onderzoek van de Vrije Universiteit blijkt dat ADHD bijna net zo vaak bij 60-plussers voorkomt als bij kinderen."
 
Toen ik dit las was mijn eerste gedachte: "Oh jee, de nieuwe doelgroep voor een pilletje! Misschien kort door de bocht, maar is er werkelijk sprake van ADHD bij Senioren of is dit een opgeklopt verhaal dat reklame voor medicijnen vervangt?

Kun jij ook voor ADHDer doorgaan? Ontdek je (ADHD)eigenschappen en vink met me mee!


 • Te snel werken en daardoor fouten maken.
 • Snel afgeleid zijn door eigen associaties/gedachten.
 • Moeite hebben een film uit te kijken of een boek te lezen.
 • Achteraf niet weten waar het gesprek over ging.
 • Moeite administratie af te maken.
 • Moeite gebruiksaanwijzingen op te volgen.
 • Huis en/of werkplek zijn rommelig.
 • Vermijden van zaken die veel concentratie vragen.
 • Portefeuille, sleutels, agenda of mobile kwijtraken.
 • Veel tijd kwijt met zoeken naar spullen.
 • Moeite zich af te sluiten voor externe prikkels.
 • Snel afgeleid door geluiden of gebeurtenissen.
 • Symposia, lezingen, kerk etc. vermijden.
 • Zich innerlijk onrustig of gejaagd voelen.
 • Steeds het gevoel hebben bezig te moeten zijn
En??? Als ik die vragen zelf afvink scoor ik hoog! Dat komt omdat veel vragen zo algemeen zijn en op velen van toepassing. Denk eens aan al die mensen die hun gebruiksaanwijzing niet eens lezen. Of aan de bakken vol sleutels op de politiebureaus (nu gemeenten). Kijk eens naar de zooi op de werkplekken of in sommige auto's en wat denk je van het gezap bij de TV?

Toch heb ik deze vragen overgenomen uit een screening voor ADHD bij volwassenen! Diva 2.0 (intussen vervangen door Diva 5.0). De basis vragenlijst die de onderzoekster van de Vrije Universiteit gebruikte om ADHD bij Senioren vast te stellen. Ik herken in de vragenlijst in elk geval veel overeenkomsten met Hoogsensitieve personen (HSP)!

Maar laat ik bij het begin beginnen met mij de vraag te stellen waarom maak ik me zorgen over die ene kleine publicatie over ADHD bij Senioren? Lees hem zelf even en kom dan weer terug NU.nl
.

Ben je er weer? Niks bijzonders zou je zeggen, een wetenschappelijke constatering dat Senioren even vaak ADHD hebben als kinderen. Niets om je druk over te maken. Toch hebben we hier te maken met een doelbewust suggestieve stukje op de website van NU.nl, dat afkomstig is van gezondheidsnet, door naar Presspartners BV en kom uit bij Bloomberg (goed voor 16 biljoen).

Wat het gezondheidsnet/NU.nl zo stellig beweerde, (uit onderzoek van de Vrije Universiteit blijkt dat...) was NIET de eindconclusie van de onderzoekster. Zij had in dat onderzoek "slechts" 231 mensen via de lijst ondervraagd, waarvan zes mensen scoorden op ADHD. Zij stelt daarom dat in 2,8% de ADHD niet vervaagt of verdwijnt bij het ouder worden. Haar conclusie: het onderwerp is de moeite waard is om verder onderzocht te worden! Dat was het totale onderzoek door de Vrije Universiteit!

ER WERD GEEN ENKEL WETENSCHAPPELIJK BEWIJS GELEVERD!Het komt natuurlijk alle dag voor dat de media niet met een juiste berichtgeving komt. Maar in dit geval heeft de stellige berichtgeving een functie.

Hier wordt namelijk een trend gezet. In jouw bewustzijn (en in dat van alle lezers/lezeressen) wordt een zaadje geplant. Je komt ineens op het idee dat je ouders of grootouders ook ADHD hebben. En daar gaat het om! Als je dit soort kleine stukjes vaak genoeg ergens leest, hoort of ziet denkt jouw systeem zelfs dat het wetenschappelijk bewezen is! En daardoor ontstaat een acceptatie.

We worden erdoor in slaap gesust! Het komt in het groepsbewustzijn en niemand kijkt er dan nog van op als de drukke bejaarden massaal aan de Ritalin worden geholpen, net zoals bij de kinderen.

Er is namelijk bewijs dat reklameboodschappen die zeven keer gehoord, gezien of gelezen worden, als WAARHEDEN in het menselijk bewustzijn verankerd worden. Ongeacht of het nu wel waar of niet waar is! Volgens dat concept werkt ook de marketing van de farmagiganten aldus Dr. John Virapen, de schrijver van het boek "Bijwerkingen, waarvan sommigen dodelijk kunnen zijn"(2010). Hij was ex- topman bij de farmaceutische industrie en beschreef haarfijn hoe deze Big Pharma werkt.

Ze werken om véél winst te maken voor hun aandeelhouders en met doelgerichte marketingcampagnes om ziektebeelden te promoten en zo de afzetmarkt van producten te vergroten. Let wel, ze maken geen reklame voor de medicijnen zelf, want dat mag niet.

Een nieuw product in de markt zetten begint met steeds weer nieuwe ziektes en ziektebeelden in de media te publiceren. Ziektes of stoornissen, waarvan je soms nog nooit gehoord had. Ze poneren wat, zonder enig wetenschappelijk bewijs. De symptomen zijn zo herkenbaar en keurig gedocumenteerd. Je gaat twijfelen of jij die ziekte of afwijking hebt. Kort daarop ga je, op het een idee gebracht door de media, naar je huisarts (de vraag is dus met behulp van onderzoekers via de media gecreëerd).

De Huisarts heeft net van een nieuw medicijn gehoord dat precies past bij jou ziektebeeld/klachten. Je kunt er gelijk mee beginnen. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. Voila, de uitkomst!

Soms gaat het de fabrikant erom het bestaande marktaandeel uit te breiden met ziektes of stoornissen bij andere doelgroepen. Als voorbeeld noem ik ADHD bij Senioren of HPV vaccinatie (baarmoederhalskanker) bij jongetjes! (ja, voor jongetjes, dat lees je goed en is na tien jaar een feit!).

Door zijn boek (John Virapen) was ik alert geworden om die praktijken te herkennen en lees ik alle publicaties over ziektes met andere ogen dan voorheen. De boeken "wat u niet mag weten over uw gezondheid"(2004), "ADHD-Medicatie medische Megablunder "(2007) en de "depressie- epidemie"(2008) opende nog verder mijn ogen.

Één e-mailtje was daarom voldoende om er achter te komen dat het onderzoek ADHD bij Senioren gesponsord was door Shire, een groot farmaceutisch bedrijf met miljoenen winst, de producent van onder andere medicijnen te gebruiken bij ADHD (winstcijfers 1e kwartaal 2012 $447.1 miljoen! op ADHD medicijnen wat een stijging is van 24%).

De diagnose van ADHD/ADD/PDD-NOS gebeurt met behulp van de DSM en de vele bijlages. Een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging waarbij bijna zestig procent één of meer financiële verbindingen had met de farmaceutische industrie.

Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Overkoepelende beroepsorganisaties geven toe dat psychiaters niet de oorzaken kennen van een psychische stoornis of wat hun "behandelingen"(meestal psycho-actieve medicijnen) precies doen bij de patiënt. Psychiatrische medicijnen onderdrukken alleen de symptomen. Die symptomen keren terug als men met de medicatie stopt.

Lichamelijke kwalen die mogelijk oorzaak zijn van deze symptomen blijven op die manier onontdekt en worden mogelijk erger. Het verhaal dat je een stofje in de hersenen tekort komt wordt volledig onderuit gehaald door hoogleraar Trudy Dehue. Bij geen enkele patiënt is dit stofje ooit daadwerkelijk in de hersenen gemeten, terwijl bij bijvoorbeeld bij diabetes, de waarde precies
kan worden bepaald.

Welke gevolgen heeft het voor die en andere Senioren als er bij hen een ADHD diagnose wordt gesteld? De Senior loopt het risico (nieuwe)medicatie voorgeschreven te krijgen. Medicijnen die niet langdurig getest zijn voor deze doelgroep. Er zijn overigens voor de goedkeuring van medicijnen vooraf gewoon geen langetermijn onderzoeken vereist. Dat onderzoek doet men in de praktijk met alle gevolgen van dien.

Dat ADHD medicijnen gevaarlijke bijwerkingen veroorzaken of verergeren, variërend van veel voorkomend tot zeldzaam wordt gebagatelliseerd door veel instanties zoals de schuine tekst hieronder.

Welke bijwerkingen zijn er?
Zoals bij alle medicijnen zijn er ook bij deze mogelijke bijwerkingen. Met name in het begin kunnen bijwerkingen voorkomen. Vaak nemen deze na een aantal weken af. Veelvoorkomende bijwerkingen zijn een verminderde eetlust en moeite met inslapen.


En dan stopt het verhaal. Het valt zo te lezen wel mee. Ben je daardoor gerustgesteld? Eigenlijk is het een valse geruststelling, want er staat domweg NIETS over de gevaren die ik toch even wil vermelden:

 • onregelmatige hartslag.
 • hartaanval.
 • zenuwaanvallen.
 • verlammingen.
 • gedachtes of gevoelens over zelfmoord.
 • visuele hallucinaties.
 • psychotisch / manisch gedrag.
 • depressie.
 • vijandigheid, agressie of gewelddadig gedrag.
Er zijn veel officiële rapporten vol waarschuwingen voor die gevaren. Daarnaast zijn er momenteel nog maar weinig Senioren die zonder medicatie zijn. De meesten zijn al voorzien van cholesterolverlagers, middelen voor de bloeddruk, antidepressiva, slaapmiddelen, plaspillen en ga zo maar door. Combineren van al die medicijnen wordt daarmee NOG gevaarlijker.

Daarnaast komt er een dossier over de Senior met daarin de gestelde diagnose (dit is men verplicht). De behandelende voorschrijver is gebonden aan de richtlijnen die zijn vastgelegd (weet je nog, door de groep die banden had met de farmaceutische industrie?).

Ook al neemt de Senior geen medicatie, wil de Senior zijn rijbewijs verlengen, dan wordt er op grond van die diagnose een extra keuring geëist door het CBS. Kosten enkele honderden euro’s per jaar extra. Ook kunnen verzekeraars aanvullende eisen stellen voor ze iemand met dit "ziektebeeld" aannemen.

Het wordt dus oppassen geblazen! Onze Senioren zijn het grootste deel van hun leven met "deze aandoening" doorgekomen. Moeten ze nu nog het risico lopen om verder als een zombie door het leven te gaan of het vaantje strijken vanwege complicaties en of medicijnvergiftigingen? Er zijn geschikte alternatieven, die ook de oorzaak nog aan kunnen pakken.

Hoogleraar psychotherapie prof. Dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt zelfs dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Dat is nogal een gedurfde uitspraak van die professor. En er komen steeds meer mensen in opstand, zoals de minister die een waarschuwing af gegeven heeft tegen de toenemende diagnose ADHD en het verstrekken van medicijnen daarvoor.

Dus Senioren; "bezint eer ge begint" en laat je geen oor aannaaien voor nóg meer pillen!

LEES OOK: *ADHD, ADD, Druk, Stuiterballen, Chaoten? (art. 14)
*5 verschillende oorzaken van ADHD (art.81).
*Hoog Sensitieve kinderen (HSP) op de basisschool (art. 64).Ria Feskens, Serenora,

 

website ontwerp (1999) door J.A. Software, alle bewerkingen in eigen beheer 2022, Ria Feskens webhosting, Domeinstad