HOME | ONLINE BEHANDELINGEN | ENERGETISCHE REMEDIES | BEWUSTWORDINGSKAARTEN | TOPICS | SERENORA SCHRIJFT: | WEBSHOP | AGENDA | TARIEVEN | CURSUS | CONTACT

Meld je hier aan voor de volgende gratis mail van Serenora Schrijft:.
voornaam
achternaam
Email
 

 
 
 

Over de zin en onzin van spirituele inwijdingen.

 
Beste Lezer,

Tijdens mijn opleiding werd er veel aandacht besteed aan inwijdingen. Een belangrijk onderdeel in spirituele groei, waar je vroeg of laat, bewust of onbewust, mee te maken krijgt. De geheimen van kosmische inwijdingen lijken niet meer geheim en de moeite waard om te delen.

In deze mail van Serenora Schrijft:    
  • De geheimen van spirituele inwijdingen.
  • Wat zijn de gevaren van inwijdingen?
  • Inwijdingen ongedaan maken, kan dit?
september 2017
nummer 140


Je ontvangt deze mail als gratis abonnee van

Serenora Schrijft:

 
KOMENDE ACTIVITEITEN:
 
HOME | ONLINE BEHANDELINGEN | ENERGETISCHE REMEDIES | BEWUSTWORDINGSKAARTEN | TOPICS | SERENORA SCHRIJFT: | WEBSHOP | AGENDA | TARIEVEN | CURSUS | CONTACT |

september, op afspraak 'behandelingen' en ondersteuning. Informatie hierover vind je op de website.


Te koop:
  • Hoogenergetische bewustwordings kaartenset voor € 31,75 bij mij te bestellen.
  • De set ligt nu ook in de winkels of is te koop via Bol.com. Wil jij helpen om deze sets te verkopen?  Vraag naar de boekhandelskortingen.
  • Energetische remedies in de homeopathische verdunning D12; om in een hogere energetische trilling te komen en te blijven en om blokkades op te ruimen.

 

Over de zin en onzin van spirituele inwijdingen.

 
Een inwijding (initiatie, zegening, doop), heeft tot doel een buitenstaander op te nemen in een groep of gemeenschap. De ingewijde kan gebruik maken van de voordelen (en geheimen) van die groep. Samen met de inwijding zijn er ook groepsregels, waaraan het individu zich dient te houden. Dit is wél de opoffering van een stuk persoonlijke vrijheid.

Voor spirituele inwijdingen (heden of verleden) moet je in de kosmos zijn. Inwijdingen aldaar verbinden je met krachten, elk met hun eigen specialisme, die - als het allemaal zuiver is - je verder op je pad brengen. Er zijn heel veel (intelligente) krachten - eigenlijk een bundeling van energie - die onder leiding van vrije verlichte geesten, Goden, Godinnen of Engelen werkzaam zijn.

Manieren van tot stand komen van een inwijding:
1.Spontaan, zonder tussenkomst van personen.

Toegang (poorten) tot krachten en grotere gebieden van de kosmos is geregeld via bewakers en sleutels. De uitnodiging om een inwijding te ondergaan ontvangt de ziel van de kracht zelf. De kracht kiest op grond van haar toelatingseisen wie geschikt is om met haar kracht te werken. Ook als een student toe is aan een volgend niveau, volgt er een inwijding. Voorafgaand is er al getest op toewijding en het verantwoordelijkheidsbesef. Als die twee voorwaarden zijn gegrond dan komen na de inwijding geheime zaken aan bod die niet geschikt zijn voor niet ingewijden. Dat heeft te maken met de puurheid van de energie. Des te hoger de inwijding des te krachtiger de energie en des te juister men er mee om moet gaan.

Het betreden van de astrale werelden voor inwijdingen kan via bewustzijnsplaatsen, meditatie of dieptetrance. De onstoffelijke gidsen begeleiden samen met hogere zelven de ziel naar de juiste plaats en de uitnodigende kracht.

Bewuste inwijding: Tijdens kosmische inwijdingen zijn er inner-beelden te zien, zonder te weten waar de inwijding plaatsvindt. Het geeft na afloop een specifiek gevoel en een zeker weten. Het tonen van voorwerpen zoals een koningsmantel, een sjerp, kristal of symbool is niet ongebruikelijk. Vanwege de inwijding moet de ingewijdene zich schikken naar de idealen van die kracht als onderdeel deel van die kracht.

Onbewuste en eerdere inwijdingen: tijdens onze slaap doen we allerlei dingen in de kosmos. We volgen er lessen en ontvangen inwijdingen, al weten we daar met ons dag bewustzijn niets meer van. Net zomin weten we, wat we in vorige levens hebben gedaan.

Veel Lichtwerkers zijn verbonden met de kracht van kristallen en mineralen, ze zijn ooit geïnitieerd. Die stenen - en de energie ervan - zijn niet meer weg te denken uit hun leven. Het neemt niet alleen plaats in waar ze wonen, maar ook in hun energetisch lichaam. Helderzienden zien bij hen vaak kristallen in de aura. De kristallijne energie heeft als doel frequenties te verhogen en Lichtwerkers willen dit ook. Zo vormen ze een ideale combi.

2. Inwijdingen met tussenkomst van anderen.

Paranormaal begaafde mensen (mediums) kunnen als kanaal dienen tussen de inwijdende kracht en de ziel. Zij kennen de weg in de kosmos en kunnen de uitgenodigde ziel naar die plaats brengen waar de inwijding plaatsvindt. Er zijn verschillende kosmische rituele tempels waar de ziel terecht kan.

Diep vanbinnen voelt de ziel dat er iets moet gebeuren: "Het voelt alsof ik voor een prachtig bloeiende wei sta, waarvan ik weet dat ik welkom ben, maar ik krijg de poort niet open". Kosmische krachten zorgen ervoor dat er contact komt tussen beide partijen. Meestal ervaart men dit contact als 'toevallig.' Mediums werken bij voorkeur 'op afstand', omdat er bij face-to-face contact bioplasmalinten het proces kunnen verstoren. Voor de rest verloopt de inwijding in de kosmos op dezelfde manier als zonder die tussenkomst.
 
Enkele gevaren van inwijdingen:
  • Te sterke honger naar snelle resultaten: de sterke honger naar groei zorgt er vaak voor dat de leerling in zijn zoektocht naar snelle resultaten zich laat afleiden van het lichte pad en de macht van het duister accepteert.
  • Inwijding in duistere krachten: iemand kan de gave tot genezen via het duister verkrijgen en hier vele mensen mee helpen en heel veel goed doen. Toch blijft het duister omdat dit niet in overeenstemming met de wil van de heilige geest is gedaan. Het is vrijwel onmogelijk om dit de dwaler duidelijk te maken of diegenen die van de dwaler afhankelijk zijn geworden. Jomanda werd als voorbeeld genoemd.
  • Onzinnige inwijdingen: toverwoorden zoals 'inwijdingen zonder cursus te volgen', 'inwijding in Atlantis, Lemurië, of bekende Engelen', trekken veel bezoekers van de spirituele websites over de streep. Als je beseft dat de energie van die inwijding plaats inneemt in je energielichaam, maar ook je kan verstoren, omlaag kan trekken en zelfs van je pad afbrengen, kun je dit maar beter niet doen.
  • Grossieren in inwijdingen; sommige mensen denken door meerdere inwijdingen sneller te groeien. Alleen moet je wel een Master zijn om al die krachten in balans te houden. Vergelijkbaar met een paardenspan: acht paarden trekken is krachtiger, maar moeilijker te mennen. Eén fout en de paarden sleuren je de afgrond in.
Inwijdingen ongedaan maken kan dit?
Elke inwijding die niet meer wordt benut, kan verstorend en bezwarend zijn als die kracht aan je blijft trekken, terwijl je verder wilt. Zo is bij het dopen een levenslange permanente band met de kerk gesmeed. Dit verhindert dat je verder kijkt dan de leringen en lessen van die kerk (opoffering). Het stoppen met kerkbezoek en het uitschrijven uit het kerkregister doen mensen als dat geloof ze niets meer brengt. Alleen is dit beperkt tot het fysieke niveau. Het ongedaan maken van die doop schept pas echt energetische ruimte voor verdere groei.

Veel lezers zijn ooit begonnen met Reiki en zijn het nu ontgroeid. Ze hebben er wel mee gewerkt en het heeft hen gebracht waar ze nu zijn, maar ze doen er nu niets meer mee. Slechts weinig mensen weten dat het nog steeds - en nu onnodig - het energielichaam bezet. Pas door de inwijding ongedaan te maken via meditatie *), de titel niet meer te gebruiken, alle materialen, symbolen, afbeeldingen en certificaten weg te doen, ook op de computer, komt er ruimte voor verdere groei.  

Een reactie van een Lichtwerkster: "Reiki gebruik ik al jaren niet meer. Het voelde voor mij als een té kille energie en niet vanuit mijn hart. Toen had ik het nodig kennelijk. Was een heel werk. Alle paperassen, diploma’s, boeken, aantekeningen verwijderd/versnipperd. In computer geen aantekeningen meer aanwezig. De visualisatie Cut the Rope*) gedaan.

Een paar keer was het nodig om te herhalen, heb diverse kleuren nodig gehad. Na elke reiniging kwam er een koelte rondom mijn mond/keel en kreeg ik enorme warme handen, maar voor mijn gevoel was het nog niet geheel opgeruimd. Nog een poging: Mijn cirkel werd vurig rood (dit ging als vanzelf). De andere cirkel ging automatisch in een vaste grijze kleur. Ik heb de cirkel volgestopt met de gedachte dat alles wat ik met Reiki ooit te maken heb gehad erin ging. De cirkel stond er bol van en stond onder grote spanning. Het doorhalen ging met zo’n AliBaba sabel (haha), wat visualisatie al niet doet. Het werkte perfect. Daarna gecheckt met biotensor – jawel, SCHOON."


Om een zo schoon mogelijk energielichaam te krijgen, kun je eens voor jezelf nagaan of je ooit ergens voor bent ingewijd wat je nu niet meer dient. Probeer dan zelf of je de inwijding ongedaan kunt maken. Je weet nu waarom. Gebruik daarbij je eigen manier of de methode 'cut the rope' *) van mijn website waarbij je de persoon vervangt door je ontvangen inwijding.

Succes.

Ria Feskens, Serenora, september 2017.


cut the rope*)
Praktijkinformatie
Serenora
KvK 20141557
Oisterwijk
info@serenora.nl - info@detaalvanhetlicht.com
www.serenora.nl - www.detaalvanhetlicht.com
Nog meer Topics staan op de website. 
Aanmelden als nieuwe abonnee.
voor deze mailings.
Gegevens wijzigen.